ව්‍යාපාරික සැලසුම සාදා ගැනීමේදී ඇතුළත් කළ යුතු අලෙවිකරණ තොරතුරු

pexels-artem-beliaikin-1051747

නිලුකා දිසානායක

ඔබේ ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය ඔබේ අලෙවිකරණය මත රඳා පවතී. එබැවින් ඔබේ ඉලක්ක ගනුදෙනුකරුවන් ගැන හැකි තරම් දැනුවත් වීම වැදගත්ය.

ඔබේ ඉලක්ක ගනුදෙනුකරුවන්

 • ඔවුන් කවුද?
 • ඔවුනට අවශ්‍ය (සහ අනවශ්‍ය) මොනවාද?
 • ඔබගේ නිෂ්පාදනයෙන් හෝ සේවාවෙන් විසඳෙන්නේ ඔවුනගේ කුමන ප්‍රශ්නද, හිසරදයන්ද?
 • මේ භාණ්ඩයෙන් හෝ සේවාවෙන් ඔවුන් අපේක්ෂා කරන්නේ මොනවාද?
 • ඔවුනගේ අභිලාෂයන් මොනවාද?

මේ සියල්ල ගැන ඔබ ගැඹුරින් දැනගැනීම සාර්ථක අලෙවිකරණ සැලසුමකට ඉතාමත් වැදගත්.

වෙළඳපොළ/ගනුදෙනුකරුවන් හඳුනා ගැනීම

ඔබේ ඉලක්ක වෙළඳපොළ කුමක්ද?
ඔබේ නිෂ්පාදනය හෝ සේවාව ලබාගන්නට වඩාත්ම යොමු වන්නේ කවුද?
ඔවුන්ගේ ජන විකාශන තොරතුරු මොනවාද
එම තොරතුරු පුද්ගලයින් සහ ව්‍යාපාර සඳහා වෙන වෙනම අධ්‍යයනය කළ යුතුය.

ඉලක්ක ගනුදෙනුකරුවන් පුද්ගලයින් නම්:

ගැහැණු/පිරිමි, වයස, ආදායම් තත්වය, ජීවත්වන ස්ථානය (දිස්ත්‍රික්කය, නගරය, ගම), කරන දේ, ඉගෙනුම, රැකියාව/ව්‍යාපාරය, අධ්‍යාපන මට්ටම, භාවිතා කරන මාධ්‍යයන් (ඔන්ලයින්, ඕෆ්ලයින්), ජීවන රටාව, භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න ක්‍රමය, ජාතිය, ආගම යනාදී ලෙසින් තොරතුරු සොයා ගත යුතුය.

ඉලක්ක ගනුදෙනුකරුවන් ව්‍යාපාර නම්:

 • එම ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක වන කර්මාන්ත හෝ සේවා ක්ෂේත්‍රය
 • ව්‍යාපාරයේ ප්‍රමාණය (ආදායම් සහ සේවක ප්‍රමාණය)
 • ඔවුනගේ වෙළඳපොල
 • සැපයුම් කරුගෙන් අපේක්ෂා කරන දේ/කොන්දේසි
 • ගෙවීමේ ක්‍රම සහ ණය කාලය
 • සැපයුම්කරුවකු වීමට සුදුසුකම්

යනාදී බොහෝ කරුණු ගැන ඔබට ගැඹුරු අවබෝධයක් අවශ්‍ය වේ.

ඔබ මේ සපුරන්නට හදන වෙළඳපොළ

 • දිගින් දිගටම ප්‍රවර්ධනය වන්නක්ද?
 • ස්ථාවර, එතරම් වෙනස් නොවන වෙළඳපොලක්ද?
 • ක්‍රමක්‍රමයෙන් ක්ෂය වන වෙළඳපොළක්ද?

ඔබට අල්ලා ගත හැකි වෙළඳපොළ

 • ඔබට අල්ලා ගත හැකි වෙළඳපොළ කොටස කුමක්ද?
 • ඔබ සපයන භාණ්ඩයට හෝ සේවාවට ඇති වෙළඳපොල කොපමණද?
  (උදා: වසරකට ලංකාවේ විකිනෙන කාර් ගණන)
 • එම සමස්ත වෙළඳපොලෙන් ඔබට අල්ලාගත හැකි කොටස කොපමණද?
  (ඔබගේ භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීමේ හැකියාවන් මත මෙන්ම ඔබගේ බෙදාහැරීම සහ ඔබට ඇති මුල්‍ය ශක්තිය මත මෙය සීමා වේ.)
 • ඔබ අල්ලාගන්න වෙළඳපොල කොටස වැඩිකරගන්නට ඔබට හැකිද? ඒ කෙසේද?

ව්‍යාපාරික සැලසුමේ අලෙවිකරණ කොටස සම්පුර්ණ කිරීමේදී ඔබ දක්වන වැදගත් කරුණු ශපත කරන අයුරින් දත්ත, ප්‍රස්තාර, වගු යනාදිය ඇතුළත් කිරීම වැදගත්ය.

අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් දැනුවත් කිරීම

pexels-pressmaster-3851254

 • ඔබ ඔවුන්ව ඔබේ නිෂ්පාදනය හෝ සේවාව ගැන දැනුවත් කරන්නේ කොහොමද?
 • මිල සහ ප්‍රමිතිය ගැන දැනගන්නේ කොහොමද?
 • ඔවුන් ඉල්ලන දේ ඔබ ලබාදෙන්නේ කොහොමද?
 • ඔබේ බෙදාහැරීම් ක්‍රම මොනවාද?
 • ඔබේ සේවා ලබා ගත හැක්කේ කොහෙන්ද?
 • අලෙවියට පසු සේවා සැපයුම කොහොමද?

නව භාණ්ඩ හා සේවා

ඔබ වෙළඳපොළෙහි වර්තමානයේ නොමැති නවතාවයක නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් ඉදිරිපත් කරයි නම්:

 • එයට ඉල්ලුමක් තිබෙන බව දන්නේ කොහොමද?
 • එය මිල දී ගැන්මට කට්ටියක් සිටින බව ඔබ දන්නේ කොහොමද?
 • එය ඔප්පු කරන්නේ කොහොමද?

මේ සියලු ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ඔබ සතු විය යුතුය.

වෙළඳපොළ කොටස් කිරීම

 • ඔබේ ඉලක්ක වෙළඳපොළ කොටස් වී තිබේද?
 • එකම භාණ්ඩය හෝ සේවාව සපයන ව්‍යාපාර, ප්‍රමිතිය, මිල, නිෂ්පාදන වර්ගය යනාදී ලෙසින් වෙන්ව තිබේද?
 • වෙළඳපොළ කොටස් වී තිබෙන්නේ:
  • භූගෝලීය (ප්‍රාදේශීය හෝ දිස්ත්‍රික්ක) මට්ටමින්ද?
  • මිල මට්ටමින්ද?
  • සපයන භාණ්ඩ වර්ග හෝ පරාසය අනුවද?
  • වෙනත් කුමක් හෝ කරුණු මතද?

වෙළඳපොළ ඛණ්ඩ

 • මේ වෙළඳපොළ ඛණ්ඩ අතරින් ඔබගේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරයට අදාළ වන්නේ කුමන ඛණ්ඩයද?
 • එම ඛණ්ඩයට සමස්ත වෙළඳපොළින් කොපමණ ප්‍රතිශතයක් අයත් වේද?
 • මේ වෙළඳපොළ ඛණ්ඩයෙන් ඔබට කොපමණ ප්‍රතිශතයක් වෙත ඔබේ භාණ්ඩය හෝ සේවාව ලබාදිය හැකිද? කතාකරන්නට හැකිද?

වට සටහනකින් (pie chart) මේ තොරතුරු සංක්ෂිප්තව පෙන්විය හැකිය.

ඔබේ තරඟකාරීත්වය

 • ඔබ කරන දේ මේ වෙළඳපොළෙහි කරන්නේ කවුරුද?
 • ඔබ මේ එළඹෙන්නට සුදානම් වන වෙළඳපොළෙහි ඔබගේ ප්‍රබලතම තරඟකරුවන් කවුද? ඒ අය ගැන විස්තරයක් දක්වන්න.
 • ව්‍යාපාර ලෙස ඔවුනගේ සවිමත් බව සහ දුර්වලතා මොනවාද?
 • ඔවුන් තමන්ගේ ව්‍යාපාර කරගෙන යන අයුරින්, එනම් ඔවුනගේ මිල කිරීම්, ප්‍රචාරණ ක්‍රම, පොදුවේ අලෙවිකරණ ක්‍රම යනාදියෙන් ඔබට උගත හැක්කේ මොනවාද?
 • ඔවුන් හා තරඟ කරන්නට ඔබ බලාපොරොත්තු වන්නේ කෙසේද?
 • තරඟකාරී වන්නට ඔවුනට වඩා හොඳින් ඔබ කරන්නට සුදානම් මොනවාද?
 • වක්‍රාකාරව ඔබට තරඟකාරීත්වයක් එන්නේ කාගෙන්ද?
  • ආනයනික භාණ්ඩ
  • සුපිරි වෙළඳසැල්
  • ඔන්ලයින් වෙළඳාම යනාදියෙන්
 • ඔබගේ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයේ සිදුවන තාක්ෂණික දියුණුව සහ ප්‍රවණතා තුලින් ඇතිවන වෙනසට ඔබ මුහුණ දෙන්නට සුදානම් වන්නේ කෙසේද?

භාණ්ඩ සහ සේවා මිල කිරීම

 • ඔබ ඔබේ ව්‍යාපාරයේ මිල කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය සකසා ගත්තේ කෙසේද?
 • පහත දැක්වෙන මිල උපායයන්ගෙන් ඔබට වැඩත ගැළපෙන්නේ කුමක්ද?
  • සිල්ලර මිලට මිල කිරීම
  • තරඟකාරී මිලකිරීම (එම මටටමටම)
  • තරඟකාරීත්වයට වඩා අඩුවෙන් මිල කිරීම
  • විවිධ මිල මට්ටම් පවත්වාගෙන යාම
  • වියදමට ලාභාංශ ප්‍රතිශතයක් එක කිරීම
  • වෙනත් ක්‍රම
 • ඔබගේ තරඟකරුවන්ගේ මිලකිරීමේ ප්‍රතිපත්ති මොනවද?
 • ඒවා ඔබගේ මිල හා සංසන්දනය වන්නේ කෙසේද?
 • ඔබගේ මිල, ඔබගේ ක්ෂේත්‍රයේ සාමාන්‍ය මිල මට්ටම් සමග තරඟකාරීද?
 • ඔබගේ ව්‍යාපාරය ලාභදායී ලෙස පවත්වාගන්නට හැකි වන අයුරින් ඔබ ඔබගේ මිල ගණන් සහ වියදම් පිළිබඳව සුපරීක්ෂාකාරී වන්නේ කෙසේද? කුමන විදියටද?
 • වෙළඳපොළ සිදුවන වෙනස්කම්, ප්‍රවණතාවලට අනුකුලවී අලුතින් එන නව නිෂ්පාදන සහ තරඟකාරී භාණ්ඩ හෝ සේවා මගින් ඔබගේ ලාභදායිත්වය ඛාදනය නොවන්නට ඔබ සතු සැලසුම් මොනවාද?

ප්‍රචාරණය සහ ප්‍රවර්ධනය

pexels-pressmaster-3851254b

 • ඔබගේ ආයතනය පිළිබඳව අනාගත ගනුදෙනුකරුවන්ට දැන්වීමට ඔබේ සැලසුම කුමක්ද?
 • ඔබගේ ව්‍යාපාරය වැඩි දියුණු කරගන්නට සහ සාර්ථක කරගන්නට ඔබ පහත දැක්වෙන කුමන දැන්වීම් සහ ප්‍රවර්ධන විකල්ප භාවිතයට ගැනීමට අදහස් කරන්නේද?
  • සමාජ මාධ්‍ය (Facebook, Twitter, LinkedIn, Whatsapp, Viber)
  • බ්ලොග් සහ වෙබ් අඩෙවි
  • ඊමේල්
  • ඩිරෙක්ටරි
  • පත්‍රිකා, පෝස්ටර, බැනර
  • මුද්‍රිත සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍ය – පුවත්පත්, සඟරා, රුපවාහිනී, ගුවන්විදුලි
  • දුරකථන ඇමතීම්
  • වැඩමුළු, සම්මන්ත්‍රණ සහ වෙනත් අවස්ථා (events)
  • වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ මාධ්‍ය (YouTube, podcast, audioblog)
  • අන් ආයතන හා එක්ව දැන්වීම් සහ ක්‍රියාකාරකම්
  • අළෙවි නියෝජිතයින්
  • කට වචනය
  • වෙනත් ක්‍රම
 • ඔබ ඔබගේ ප්‍රචාරණ බජට් එක හදාගන්නේ කොහොමද?
 • ඔබගේ ප්‍රචාරණ සහ ප්‍රවර්ධන කටයුතු වල සාර්ථක බව මනින්නේ කොහොමද?
 • ඔබගේ ප්‍රචාරණ කටයුතු වසර පුරාම කරන්නේද නැතිනම් කඩින් කඩ හෝ කාලයකට පමණක් සීමා වේද?
 • ඔබගේ නිෂ්පාදන කිනම් අයුරකින් අසුරන්නට අදහස් කරයිද?
 • කුමන ආකාරයේ ඇසුරුම් ඔබගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සිත් ගැනීමට වඩාත් උචිතදැයි සොයාගන්නට ඔබ අලෙවි පර්යේෂණ සහ වෙළඳපොළ පර්යේෂණ කර තිබේද?
 • විවිධ ඇසුරුම් විකල්ප ගැන සහ ඒවායේ වියදම් පිළිබඳව ඔබ සොයා බලා තිබේද?

ඉහත දැක්වෙන තොරතුරු සියල්ල ඔබගේ ව්‍යාපාරික සැලසුමේ අලෙවිකරණ කොටසේදී සළකා බැලීම අවශ්‍ය වේ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: