ඔබේ පෞරුෂත්වය වර්ධනය කිරීමට උපදෙස් කීපයක්

මානව සම්පත් උපදේශක ජයදේව ද සිල්වා විසිනි

මේ සරල පියවර පිළිපැදීමෙන් ඔබේ පෞරුෂත්වය වර්ධනය කිරීමට ඔබට හැකි වනු ඇත.

ඔබ මිනිසුන් සමඟ කතා කරන ඕනෑම වේලාවක සිනාසෙන්න.

පැහැදිලිව කථා කර ඔබේ පණිවිඩය පැහැදිලි කරන්න. වෙනත් පුද්ගලයින් කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන්න.

photo-of-woman-standing-on-sunflower-field-Photo by Andrea Piacquadio from Pexelsඉතා ශුභවාදී වන්න. ධනාත්මක ආකල්පයක් ඇති කරගන්න.  ධනාත්මක හැඟීමෙන් යුතුව ජීවිතයට මුහුණදෙන්න. 

ගැලපෙන, පිරිසිදු වස්ත්‍ර හැර වෙන කිසිවක් අඳින්න එපා! පෙනුම බොහෝ වැදගත් වේ

Photo by Retha Ferguson from Pexels

ඉතා දැනුවත්ව සිටින්න, විවිධ මාතෘකා පිළිබඳ ගැඹුරු දැනුමක් ලබා ගැනීමට ඔබට හැකි තරම් උත්සාහ කරන්න.

සංජානන නැඹුරුව සහ සාමාන්‍යකරණයෙන් වළකින්න.

ඔබේ සාමාන්‍ය බුද්ධිය යම් මානසික උත්සාහයක යෙදවීමට උත්සාහ කරන්න. සෑම දිනකම අලුත් දේවල් ඉගෙන ගැනීමෙන් ඔබේ විශ්වාසය වැඩි කරන්න.

ලොක්කා වගේ ඇවිදින්න.

කෙළින් ඇවිදින්න. 

ආගන්තුකයන් දෙස බලන්න.

ඔබේ ඇස් වේගයෙන් චලනය කිරීමෙන් වළකින්න.

ඉතා කරුණාවන්ත වන්න.

අනෙක් පුද්ගලයින්ගේ ගැටළු වලට සෑම විටම යම් ආකාරයක අව්‍යාජ විසඳුම් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්න.

අවශ්‍ය විට පමණක් කථා කරන්න.  සෑම විටම වලංගු කරුණු සමඟ කථාව අර්ථවත් කරන්න.

womanwiththoughtbubble-56a73f9e3df78cf77293aa66

මිනිසුන්ගේ නම් මතක තබා ගන්න.

සෑම විටම මිනිසුන් ඇමතීමට ‘ඒයි’ හලෝ වැනි දෙ කිමෙන් වළකින්න.

ඔවුන් සමඟ සංවාදයක යෙදෙන ඕනෑම වේලාවක මිනිසුන්ගේ නම නිරන්තරයෙන් පුනරාවර්තනය කිරීමෙන් ඔබට නම් මතක තබා ගත හැක.

comparing

ඔබ ඔබව කිසිවෙකු සමඟ සංසන්දනය නොකරන්න.

Nobody-is-like-you2-940x675

ඔබේම දෙයක් ඔබේම ආකාරයෙන් කරන්න, ඔබේම ශෛලිය නිර්මාණය කර ගන්න

Photo by TUBARONES PHOTOGRAPHY from Pexels

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Photo by Lukas from Pexels

Photo by Retha Ferguson from Pexels

Photo by Teddy Joseph from Pexels

Photo by Gustavo Fring from Pexels

Photo by Fox from Pexels

Jayadeva de Silva.M.Sc, FIPM, FITD
Tel 077 7272295 | Email: djayadeva@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: