සාර්ථක ජීවිතයකට අත්‍යවශ්‍ය කරුණු 4ක්

  කරදරයකින් තොර සතුටින් පිරුණු ජීවිතයක්... අප හැමදාමත් හීන දකින්නෙ කිසිදු කරදරයකින් තොරව සතුටින් පිරුණු ජීවිතයක අයිතිකාරයෝ වෙන්න. අපි උදේ ඉඳලා හවස් වෙනකන් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නෙත් ඒ නිසා. ඉතින් දුකක් නැතුව ජීවත්වෙන්න ගන්නා උත්සාහයේදී නොයෙක් කම්කටොලු හැලහැප්පීම්වලට මුහුණදෙන්න ඕනෑම කෙනෙක්ට සිදු වෙනවා. කාටත්  පොදු දෙයක්. සල්ලි ගොඩක් තියන අයටත්, සල්ලි නැති අයටත් පොදු දෙයක්.... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: