ජීවිතය සහ කාලය – Time and Life

Time is Life. ජීවිතය යනු කාලයයි. කාලය නාස්ති කරන්නා තම ජීවිතය නාස්ති කරයි.

රැකියාවේ වෙනසක් දකින්නට වෙනස් කරගත යුතු තැන් හඳුනාගන්න

The Long Journey From Dream to Reality What Business Startups Need

By Nilooka Dissanayake “A jaded topic” says my Editor, who I can imagine at this moment wielding his mighty pen over this paragraph. But to those hundreds of people who call, email and drop in at my office at the Athwela Business Journal it is an unsettled business. Why is it so difficult for someone... Continue Reading →

සාර්ථක ජීවිතයකට අත්‍යවශ්‍ය කරුණු 4ක්

  කරදරයකින් තොර සතුටින් පිරුණු ජීවිතයක්... අප හැමදාමත් හීන දකින්නෙ කිසිදු කරදරයකින් තොරව සතුටින් පිරුණු ජීවිතයක අයිතිකාරයෝ වෙන්න. අපි උදේ ඉඳලා හවස් වෙනකන් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නෙත් ඒ නිසා. ඉතින් දුකක් නැතුව ජීවත්වෙන්න ගන්නා උත්සාහයේදී නොයෙක් කම්කටොලු හැලහැප්පීම්වලට මුහුණදෙන්න ඕනෑම කෙනෙක්ට සිදු වෙනවා. කාටත්  පොදු දෙයක්. සල්ලි ගොඩක් තියන අයටත්, සල්ලි නැති අයටත් පොදු දෙයක්.... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: