සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට සහභාගි වන විට සිත තබා ගත යුතු කරුණු 11ක්

සේවායෝජකයන් අපට කියාවි ඔවුන් කැමති අවංක සේවකයන් බඳවා ගැනීමට කියා. එය එසේ විය හැකියි. නමුත් සම්මුඛ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට සහභාගි වන අය සැමදෙනා සිත තබා ගත යුතු කරුණු කිහිපයකි මේ. DiyunuwaBlog.com @Diyunuwa

ඔබේ ස්වයං ඇගයීම ඔබ අතේ.

ඔබේ ස්වයං ඇගයීම ඔබ අතේ. මේ කිසිවකට ඔබේ ස්වයං ඇගයීම තීරණය කරන්නට ඉඩ නොදෙන්න. @Diyunuwa DiyunuwaBlog.com @MindcultureGuru @NVEDissanayake #selfesteem #selfworth

5 Communication Habits to Maximize Chances of Getting What You Want Faster

Here are 5 Communication Habits to Maximize Your Chances of Getting What You Want Faster If you have an idea that’s hard to imagine, share a picture, sketch or mock-up.If you have an edited version of a document, track your changes and add comments explaining your thought process.If you have information from a specific source... Continue Reading →

කමක් නැහැ. පසුතැවිලි වෙන්න!

පසුතැවීම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඇත්තටම මේ හැඟීම් තදකරගෙන සඟවා ගෙන බෝතල් කරගෙන සිටිනවාට වඩා ඒවා පිළිගෙන, කළ වරදට මුහුණදී වුනදේ ගැන සිත හදාගැනීම වැදගත්. #regrets #HBR #mindculture #Diyunuwa @Diyunuwa Diyunuwablog.com SelfDevelopment

WORKSHOP: How to Find Safe, Paying Online Work (Batch 3)

WORKSHOP: How to Find Safe, Paying Online Work begins on 19th December 2020 (19,20,26 & 27th). From 1.00pm to 2.00pm. Join Course via Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/IHjjVPEr3ry47QJdyyDflD Here's your opportunity to work from home avoid scams find work to suit your skills & experience and get paid pair rates for the work

පුද්ගලික මුදල් පාලනය ඔන්ලයින් වැඩමුළුව – Online Sinhala Workshop on Managing Personal Finances.

පුද්ගලික මුදල් පාලනය ඔන්ලයින් වැඩමුළුව - Sinhala Workshop on Managing Personal Finances. 2020 දෙසැම්බර් 12, 19, 20, 26 දිනවල 10 සිට 11 දක්වා. Trainer: පුද්ගලික මුදල් පාලනය ගැන වැඩමුළු රැසක් පවත්වා අත්දැකීම් ලද ප්‍රවීණ දේශිකා නිලූකා දිසානායක, ACMA, MBA (Strathclyde) #MoneyTips #saving #Sinhala වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීමට මෙම Whatsapp කණ්ඩායමට එක් වන්න: https://chat.whatsapp.com/BTQpr9yJjsK2c1qJsoYZgm

පුද්ගලික මුදල් පාලනය ඔන්ලයින් වැඩමුළුව – Online Sinhala Workshop on Managing Personal Finances.

පුද්ගලික මුදල් පාලනය ඔන්ලයින් වැඩමුළුව - Online Sinhala Workshop on Managing Personal Finances. From On 12, 19, 20 and 26th Dec. 2020. Trainer: Nilooka Dissanayake, ACMA, MBA (Strathclyde)

පුද්ගලික මුදල් පාලනය – ඔන්ලයින් වැඩමුළුව – Online Sinhala Workshop on Managing Personal Finances

පුද්ගලික මුදල් පාලනය - ඔන්ලයින් වැඩමුළුව මෙම වැඩමුළුව වඩාත් සුදුසු වන්නේ: -තම ජීවන සිහින සැබෑ කරගන්නට උනන්දු සැමට -අතේ මුදල් ගැවසුනත් එය නිසි ලෙස පාලනය නොකර අපතේ යවන සැමට -පුද්ගලික මුදල් පාලනය තමන්ගේ දියුණුවට ඇති ප්‍රධාන බාධකයක් බව තේරුම් ගත් සියලු දෙනාට -තමන් සතු අබ ඇටය කඩල ඇටයක් කරගෙන දිවිමග සාර්ථක කරගන්නට වෙරදරන සැමට. -දෛවයට නොව අධිෂ්ටානයට මුල්තැන දී දියුණුවේ මගට පිවිසේන්නට සහ තම දිවිය නිවැරදි මගට යොමුකරගන්නට කැමති සියලු දෙනාට

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: