ඒ තරඟය?

Photo by Stijn Dijkstra from Pexels

මානව සම්පත් උපදේශක ජයදේව ද සිල්වා විසිනි

“මගේ ව්‍යාපාරය අද්විතීය වන්නේ කෙසේද? මට කිරීමට අවශ්‍ය දේ කරන බොහෝ පුද්ගලයන් එහි සිටින අතර මම අධෛර්යයට පත්ව සිටිමි.”

මෙසේ කියන අය ඔබට හමුව ඇත. ඔබද මෙසේ කියන්නේද? සිතන්නේද?

අපි අද සිට වෙනස් විදියකට නැවතත් සිතමු

ඔබ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළත් රැකියාවක් සොයමින් සිටියත් ඔබට යම් තරඟයක් ඇති වේ.

ඔබට ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය ව්‍යාපාරය වැනි වෙනත් ව්‍යාපාර බොහෝ තිබේ. එකම රැකියාව සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට යන වෙනත් රැකියා අයදුම්කරුවෝද රාශියක් සිටිති.

නමුත් කිසිවෙකු ඔබ හා සමාන නොවේ!

ඔබට එහි සිටින අන් සියල්ලන්ට වඩා වෙනස් ශක්තීන් සහ පෙර අත්දැකීම් තිබේ!
ඔබගේ පසුබිම, ඔබේ අත්දැකීම් සහ ඔබේ ආශාව නිසා විභව සේවාදායකයින් සහ බඳවා ගැනීමේ කළමනාකරුවන් වෙනත් කෙනෙකුට වඩා ඔබව තෝරා ගනු ඇත.

ඔබ වැනි කිසිවෙකු නැත

මගේ අරමුණ ඔබට ටොන් ගණනක් උපයා ගැනීමට උදව් කිරීම නොවේ. ඔබ කරන රැකියාව මගින් වැඩි මුදලක් උපයා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබට වෙනත් තැනකට යා හැකිය.

මෙන්න මම සත්‍ය යැයි දන්නා දේ

ඔබ ඔබේ පරමාදර්ශී වෘත්තිය සොයා ගන්නේ නම්, ඔබ වැඩි මුදලක් උපයනු ඇති අතර වඩාත් සාර්ථකව හා සතුටින් සිටිනු ඇත.

Jayadeva de Silva.M.Sc, FIPM, FITD | Tel: 077 7272295  | Email: djayadeva@gmail.com

Photo by Stijn Dijkstra from Pexels

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: