බොහෝ මිනිසුන්ගේ ආත්ම අභිමානය අඩු වන්නේ ඇයි?

woman-in-red-blazer-holding-white-and-black-soccer-ball-3819644
Human Talent Unlimitedහි නිර්මාතෘ ජයදේව ද සිල්වා විසිනි.
බොහෝ මිනිසුන්ගේ ආත්ම අභිමානය අඩු වන්නේ ඇයි?
ඔවුන් කිසි විටෙකත් ඔවුන්ට ඇත්තෙන්ම වටිනා දේ නොකරන බැවිනි.
 
අප පිළිගැනීමට අකමැති වුවද අපගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සමූහයා පසුපස ඔහේ යති.
 
මුල සිටම අප ව පුහුණු කරනු ලබන්නේ භාරකරුවන් අනුගමනය කිරීමට ය. අපි කරන්නේ අපේ දෙමව්පියන් අපට කරන්න කියන දේ, ඉන්පසු අපේ ගුරුවරුන් දේශනා කරන දේ සහ ඊට පසු අපගේ විවිධ ලොක්කන්ට ඇහුම්කන් දීම.
 
ජීවිතය යනු කුමක්දැයි අපට උගන්වන කෙනෙකු
සෑම විටම සිටින අතර, අප විශ්වාස කළත් නැතත්,
අප ප්රවණතා අනුගමනය කරන බව ඇත්තය
 
අප අනුගමනය කළ ජීවිතය මෙවැන්නක්!
 
“පාසලට යන්න. අධ්යාපනයක් ලබා ගන්න. උපාධියක් සහ රැකියාවක් ලබා ගන්න. නිවසක් මිලදී ගන්න. පවුලක් ආරම්භ කරන්න. අවුරුදු 40+ දක්වා වැඩ කරන්න. ඉන්පසු විශ්රාම ගොස් ඔබේ ජීවිතයේ ඉතිරි කාලය ගත කරන්න. ”
 
අප සැවොම සකස් කර ඇති පොදු මාවත එයයි. මෙයින් දුරස් වීමට උත්සාහ කරන ඕනෑම අයෙකු සමාජයෙන් බැහැර කරනු ලැබේ.
දැන් සිතන්න.

Jayadeva de Silva.M.Sc, FIPM, FITD
Contact: Tel 077 7272295   or by e mail djayadeva@gmail.com

HUMANTALENTS  UNLIMITED
For all your staff  Training  Solutions & Employee Counselling

http://finance.groups.yahoo.com/group/humantalents/
Click above for our Group website
Heart & Mind Learning -the humantalents way

For video gift. Click below:
http://www.youtube.com/watch?v=jbuckdR_8eo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: