ඔබේ සිහිනය සැබෑ කරගන්නට දිනයක් යොදා ගන්න

Photo by Patrick Porto from Pexels

සැබෑ කරගත හැකි සිහිනයක ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් එම සිහිනය සැබෑ කරගන්නට දිනයක් තීරණය කිරීම.

සිහිනයක් සැබෑ කරගන්නට කැමතිනම් අනිවාර්යයෙන්ම එය සැබෑ වන දිනයක් සිතේ තදින් පැලපදියම් කරගැනීම කල යුතුයි.

ඔබේ සිහිනය නව නිවසක් ගැන හෝ තිබෙන නිවස සම්පුර්ණ කරගැනීමට නම් මේ නිවසට ගෙවදින දිනය නිශ්චිත කරගන්න. නැතහොත් සම්පුර්ණ කරගත් නිවසේ සතුටු සාදයක් හෝ බණ දේශනාවක් හෝ සන්ගීක දානයක පවත්වන දිනය හිතාගන්න. වාහනයක් ගැන සිහින මවන ඔබට පුළුවන් එම වාහනයේ නැගී සවාරියක් යන පළමු දිනය තීරණය කරන්න.

විභාගයක් සමත් වීම සිහිනයක් නම් හෝ යම් වෘත්තීය සුදුසුකමක් ලබාගැනීම නම් එම සහතිකය අතට ගන්න අවස්ථාව ගැන දින වකවානු සිතාගන්න.

දිනය ඔබේ වයසට සම්බන්ධ කරන්නත් පුළුවන්. මට මේ වයස වෙන්න කලින් මේ දී කල යුතුය කියා ඉලක්ක කරගන්නත් පුළුවන්.

මෙලෙස නිශ්චිත වූ දිනයක් හිතේ ඇඳගැනීමේ වාසි තිබෙනවා

Photo by Pixabay via Pexels

පුර්ණ අවධානය සිහිනය සැබෑ කරගැනීමට යොමුවීම

එක වාසියක් තමයි ඔබේ පුර්ණ අවධානය එම සිහිනය සැබෑ කරගැනීමට අවශ්‍ය සැලසුම් වෙත යොමුවීම.

මේ සිහිනය  සැබෑ කරගන්න මා කුමක් කලයුතුද කියා අසන්නට ඔබට සිදු වෙනවා. මට ඕනෑ මගේ සිහිනය මේ වසරේ, මේ දිනය වනවිට සැබෑ කරගන්න යයි සිතුවොත් එයට ඉබේම වැඩි වැදගත්කමක් හදිසි තත්වයක් ලැබෙනවා.

මට ඕනේ කවදා හෝ…. මගේ සිහිනය සැබෑ කරගන්න කියා සිතුවොත්… එය කවදාවත්ම හදිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැනේද?

සිහිනය සැබෑ කරගන්නට අවශ්‍ය මොනවාදැයි සිතන්නට සිදුවීම

දෙවැනි වාසිය තමයි සිහිනය සැබෑ කරගන්නට අවශ්‍ය මොනවාදැයි සිතන්නට සහ සුදනම්ම් වීමට ඔබට සිදුවීම.

  • ගෙයක් හෝ වාහනයක් සඳහා නම්  කොපමණ මුදලක් අවශ්‍යද කියා සිතන්න වෙනවා.
  • දැනට මේ සඳහා කොපමණ මුදලක් තිබේද කියා බලන්න වෙනවා.
  • කොපමන් මුදලක් අවශ්‍ය වේද කියා ගණන් හදන්න වෙනවා.
  • ඉන් පසුව, මට මේ සිහිනය මේ දිනයට ඉටු කරගන්නට තව මාසයකට කොපමණ මුදලක් බැගින් ඉතුරු කල යුතුද කියා හිතන්න වෙනවා.
  • ගිය මාසයේත්, ඊට කලින් මාසයේත්, සාමාන්‍ය මාසයකදී ඔබේ මේ සිහිනය වෙනුවෙන් කොපමණ ඉතිරි කරාද? එයත් වැදගත්.

මේ විදියට හිතුවොත් තමයි සිහිනය සැබෑ කරගන්නට නියම පදනමක් යෙදෙන්නේ… නැතිනම් එය නිකම්ම නිකම් සිහිනයක්ම් වී තිබේවි හැමදාම.

මාසෙන් මාසෙට ඔබේ ඉතිරි කිරීම් ප්‍රමාණවත් නොවේනම් ඔබට සිදු වේවි සිහිනය එක්කෝ කල් දමන්න. නැතිනම් බාල කරගන්න. නැතිනම් කොහොම හෝ ඉතිරි කිරීම් වැඩි කරගන්න බලන්න පුළුවන්.

වසරකින් නිම කල හැකි යයි සිතු නිවස වසර තුනකින් හෝ හතරකින් නිම කරන්නට පුළුවන්. නැතිනම්, පර්චස් 20ක ඉඩමේ නව නිවසක් වෙනුවට ඉඩමෙන් කොටසක් විකුණා ඉතිරියේ නව නිවාස හදන්න පුළුවන්.

ඔබ කාර් එකක් ගන්න සිහින මවනවානම්, එය තවත් වසරකින් හෝ දෙකකින් කල් දමන්න පුළුවන්. නැතිනම් හිතු විදියේ අලුත්ම මොඩලයේ කාරයක් නොව ඊට කුඩා කාරයක් හෝ අලුත්  කාරයක් වෙනුවට secondhand කාරයක් මුලින් ගන්න පුළුවන්.

මුදලට අමතර වෙන දේ අවශ්‍යනම්, ඒ ගැනත් හිතන්න වෙනවා

ඔබේ සිහිනය සැබෑ කරගන්න මුදලට අමතර වෙන දේ අවශ්‍යනම්, දිනයක් යොදාගත් විට ඒ ගැනත් හිතන්න වෙනවා.

සිහිනය විභාගයක් සමත් වීම නම්, කවදාද විභාගය? ඒ සඳහා කෙසේ සුදානම් විය යුතුද? කල යුතු මොනවද? හරි හැටි විභාග විෂයය  අන්තර්ගතය හොඳින් හදාරන්න නම් දිනකට කොපමණ වෙලාවක් මේ සඳහා පාඩම් කල යුතුද? ඊට අමතරව, සුදානම් විය යුත්තේ කෙසේද යන්න හිතන්නම වෙනවා.

විවිධාකාර තීරණ ගැනීමට ඔබ පෙළඹවීම

සිහිනයට දිනයක් යොදාගැනීමේ තවත් වාසියක් තමයි ඒ සම්බන්ධ විවිධාකාර තීරණ ගැනීමට ඔබ පෙළඹවීම. දැනගන ගියොත් කතරගම. නොදැන ගියොත් අතරමග කියා කියමනකුත් තියෙනවනේ? මෙය ඉතා වැදගත්.

සමහර වෘත්තීය සුදුසුකම් දෙන විභාග වලට අධික ගෙවීම් කලයුතුයි. සුදානම් වී වැඩක් නැහැ මුදල් නැතිනම්. මුදල් ගෙවා වැඩක් නැහැ මනා සුදානමක් නැතිනම්. මේ දෙක ගැනත් බලන්න වෙනවා.

ඔබේ සිහිනය නව නිවසක් නමුත් ඔබේ සියලු ඉතිරුම් එයට දමන්නට බැහැනේ? දැම්මොත් ඔබ ආර්ථික ආගාධයකට වැටෙන්න පුළුවන්. එනිසා සිහිනය කෙසේ වෙතත් කරදරේ නොවැටී ජීවිතයත් කරගෙන යන ගමන් තමයි ගේ හැදිය යුත්තේ.

ඔබ ණයක් ගැනීමෙන් සිහිනය සැබෑ කරගන්න හිතනවානම් හොඳින් සොයා බලන්න ඕනා ඔබට මේ ණය වාරිකය ගෙවීමේ හැකියාව. බැංකුව ඔබේ වැටුප බලා අදාළ නය දේවි. නමුත් ඔබේ වියදම් රටාව අන් අයගේ වියදම් රටාවට වඩා බොහෝ වෙනස්නම් ඔබට මේ නය වාරිකය ගෙවාගන්නට නොහැකි වෙනවා. එසේ වූ ය අපි අනන්තවත් දැක තිබෙනවා. ඒ ගැනත් හිතන්න නය ගන්න පෙර.

Photo by Pixabay via Pexels-hourglass

කොයි දෙයටත් හදිසි ගතියක් එක් වෙනවා.

ඉතින් ඔබේ සිහිනයට නියම දිනයක් යොදාගැනීමෙන් මේ කොයි දෙයටත් හදිසි ගතියක් එක් වෙනවා. නැතිනම් ඔහේ වැනි වැනි කාලය නාස්ති කිරීම මිස සිහින සැබෑ වීමක් නම් වෙන්නේ නැහැ.

සැබෑවන සිහිනයක් සිතේ නිශ්චිත කර ගත යුතුයි. එයට නිසි දිනයක් හෝ කාල වකවානු තීරණය කල යුතුයි. එය ඉටුවීම මැනීමට දැනීමට හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. එය යථාර්තය හා බැඳුන, ඔබේ වර්තමාන දිවියට අදාළ සිහිනයක් විය යුතුයි.

මේ ලක්ෂණ සියල්ල සහිත සිහින සැබෑ කරගැනීම ඔබට පහසු වෙනවා. එම ලක්ෂණ නොමැති සිහින සැමදාම සිහින සේ ම තිබේවි.

ඔබ මෙයට කැමති නම්, මෙය like කර ඔබේ මිතුරන් හා share කරන්න.

#success #දියුණුව #දියුණුවYouTubeChannel

දියුණුව YouTube චැනලයට සහ Diyunuwa බ්ලොග් එකට පිවිසෙන්න. දියුණුව YouTube චැනලයට subscribe කරන්න.

Diyunuwa Success Group – දියුණුව Facebook කණ්ඩායමට අදම එක්වන්න.
Twitter: @Diyunuwa

දියුණු වන්නට කැමති ඔබ දැන්ම දියුණුව YouTube චැනලයට subscribe කර දියුණුවේ මාවතට පිවිසෙන්න. දියුණුව සොයා ඔබ යන ගමනේ මා  ඔබට ජයග්‍රහණය ප්‍රර්ථනා කරනවා. ඔබට ජය!

Photos:

Photos by Patrick Porto from Pexels and Pixabay from Pexels.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: